Interim-management

Een tijdelijk optredend knelpunt in het management moet zonder een langdurige voorbereiding
en zonder een langlopend contract overbrugd worden.

Tijdelijke hiaten in het management dichten

Vooral kleine en middelgrote ondernemingen worden vaak door externe of interne veranderingen tijdelijk met uitdagingen geconfronteerd, die met behulp van de aanwezige capaciteiten niet zijn te bolwerken: Het plotseling wegvallen van managementcapaciteit door bijvoorbeeld ziekte of personele veranderingen, het inzakken van de afzetmarkt, technische innovaties of veranderde concurrentieverhoudingen stellen een onderneming vaak voor aanzienlijke problemen. Een tijdelijk optredend knelpunt in het management moet zonder een langdurige voorbereiding en zonder een langlopend contract overbrugd worden.

Inno sales dicht deze hiaten snel, nauwgezet, creatief en betrouwbaar. De samenwerking met de opdrachtgever is tijdelijk, variabel in omvang en zonder een langdurige binding. Inhoudelijk kan zij zowel een voortzetting van de huidige koers als een uitvoering van een reorganisatie omvatten. Zij kan in de vorm van een klassieke leidinggevende positie (verkoopmanager, productmanager, landenverantwoordelijke, lid van de raad van bestuur) ofwel in de vorm van een project verantwoordelijkheid plaatsvinden.

Door jarenlange ervaring in verschillende branches en ondernemingsstructuren kunnen wij ons snel in de situatie van de opdrachtgever verplaatsen. Wij beschouwen het als de opgave van een interim manager om doortastend en resultaatgericht op te treden. Onze competenties en ons optreden zorgen voor de noodzakelijke zekerheid en stabiliteit van de verkooporganisatie. Op deze manier kunnen wij uw handelspartners een betrouwbare samenwerking bieden.