Analyse en Advies

Hoofdzaak is, in ondernemingen allereerst de beschikbare reserves
en verborgen potenties bloot te leggen en te activeren.

Observeren, evalueren, adviseren, begeleiden

Bij aanvang van ieder project stellen wij samen met de opdrachtgever de projectomvang vast in de vorm van een gefaseerd plan. Binnen de analyse speelt, naast het bekijken van het productportfolio en de afzetmarkt, ook de situatie van de onderneming een centrale rol: kennis van de ondernemingscultuur, organisatiestructuur en besluitvorming is een belangrijke voorwaarde om de acceptatie van en de motivatie voor het realiseren van veranderingsprocessen te bereiken. Vervolgens leggen we de omzetdoelen en de gewenste positionering in de markt vast. Het vaststellen van deze positionering, en het daarbij betrekken van de juiste verantwoordelijken, is een belangrijke voorwaarde voor het verdere verloop van het veranderingsproces. Er zullen interne teams worden gevormd, die bepaalde onderdelen van het veranderingsproces zullen dragen in de verschillende afdelingen zoals verkoop, organisatie, marketing, productontwikkeling of administratie. Hoofdzaak daarbij is, allereerst beschikbare reserves en verborgen potenties te ontdekken en activeren.

Inno sales neemt, afhankelijk van de projectdefinitie, ofwel de verdere begeleiding van de verkooporganisatie op zich, ofwel de verdere begeleiding van zowel de verkoop als ook de pilotfase op zich, om het product in nieuwe markten of afzetkanalen in te voeren respectievelijk door te ontwikkelen. Met behulp van de ervaringen uit de pilotfase kunnen vervolgens gerichte investeringen in de eigen verkoopstructuur worden gedaan.