Pilotprojecten

Wordt het product geaccepteerd in de markt? Is het gewenste prijsniveau haalbaar?
Welke verkooppartners passen bij ons? Welk tijdsbestek is nodig?

Vaardigheden van een ervaren verkooporganisatie gebruiken

Innovaties, nieuwe markten, andere afzetkanalen en nieuwe bedrijfsterreinen brengen veel onzekerheden met zich mee: Wordt het product geaccepteerd in de markt? Is het gewenste prijsniveau haalbaar? Welke verkooppartners passen bij ons? Welk tijdsbestek is nodig? In deze fase kunnen foute beslissingen aanzienlijke kosten veroorzaken. Het prematuur uitzetten van een nieuwe koers in de vorm van een structurele investering in een eigen verkoopstructuur blijkt in het verloop van het openen van een markt vaak een grote kostenpost te zijn.

Inno sales biedt voor de marktinvoering een zogeheten pilotproject aan. De opdrachtgever gebruikt daarbij de vaardigheden van een ervaren verkooporganisatie, om het product in de markt te plaatsen en eventueel het product of het verkoopmodel nogmaals te herzien. Tijdens de pilotfase kan de opdrachtgever deze ervaringen gebruiken, zonder in een vroeg stadium al investeringen in vaste kosten te moeten doen of over andere contractuele verplichtingen te moeten beslissen. Zowel de omvang en de duur van de pilotfase als ook de rol van inno sales in het verdere verloop van de ontsluiting van de markt kan individueel overeengekomen worden.